تبلیغات
آذینه دُخت - پیراهن دخترانه
تاریخ : سه شنبه 3 دی 1392 | 10:49 ب.ظ | نویسنده : مامان مهدیه


نوع بافت : ساده بافی. رو بافی

میزان نخ:با نخ نازک 2 کلافبالا تنه پشت و جلو با هم بافته میشوند بنابراین از یقه شروع نموده با رنگ زرد 140 دانه سرمیاندازیم 4 سانت کشباف 2زیر2رو میبافیم.

بعد نخ را عوض (سفید)کرده بعد از هر 2 دانه یک ژته میاندازیم تا آخر رج که دانه ها 209 دانه بشوند حال مدل زیر راتا 8 سانت  اجرا میکنیم

رج1-یک دانه به زیر- سه دانه به رو یک دانه به زیر 3 دانه به رو ......

رج 2- یا همان رج برگشت ساده میبافیم یعنی یه دانه رو سه دانه زیر-یه دانه رو سه دانه زیر.........

رج3- یک دانه زیر-یه ژته ..سه تا کور.. یه ژته - یک دانه زیر-یه ژته ..سه تا کور.. یه ژته-........

رج 4- یا همان رج برگشت ساده میبافیم یعنی یه دانه رو سه دانه زیر-یه دانه رو سه دانه زیر.........

بعد از تکمیل بافت پشت و جلو و آستین ها را جدا میکنیم بدین ترتیب:36 دانه نصف پشت را میبافید 32 دانه آستین راست را کور میکنید 73 دانه جلو را میبافید-32 دانه آستین چپ را کور میکنید- 36 دانه نصف دیگر پشت را میبافید.

دانه های پشت را باهم درون نخی مجزا نگه میدارید و نخ زرد را به پیراهن برای بافت جلو وصل میکنید

جلو

بانخ زرداز هر 2 طرف 73 دانه 8 رکن میبافید ودانه های دیگر را به این ترتیب:بعد 2 دانه 1 دانه ژته میاندازیم و بافت 3رو 3زیر را6 رج میبافید. البته فراموش نکنید از تعداد رکن ها هر 4یا5 رج یکی کم میکنید وبه جای رکن آن یک دانه را ساده میبافید .

بعد از اینکه6 رج تمام شد به روی کار رسیدید مدل زیر را بعد از رکن میبافید تا به رکن انتها برسید:

-رکن(برای زیر بغل است که تنگ نباشد) -3تا زیر - یه ژته ..سه تا کور.. یه ژته - 3 دانه زیر-یه ژته ..سه تا کور.. یه ژته..... رکن انتها

-رج برگشت (پشت کار )ساده بافی

هر7 رج به ترک های دامن یکی اضافه کنید یعنی در رج هفتم به جای 3تا زیر 4تا زیر میبافید اما چیزی از گل کار زیاد یا کم نکنید .

انتهای دامن را مثل بالای لباس میبافید با رنگ سفید.پشت نیز مثل جلو بافته میشود
طبقه بندی: بافتنی - پیراهن - پلیور،


.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.