تبلیغات
آذینه دُخت - آموزش بافت برگ
تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1392 | 07:33 ق.ظ | نویسنده : مامان مهدیه
7دانه سر بگیرید .2 دانه رکن برای حاشیه و 3 دانه برای برگ و2 دانه رکن برای حاشیه

رکنها که مشخص است توضیح خاصی ندارد بنابر این فقط خود برگ راتوضیح میدهم

سه دانه برگ را در رج اول از رو ببافید

رج 2 یا رج برگشت ساده بافی یعنی همه به زیر

رج 3 :یک دانه از رو +یک ژوته+یک دانه از رو+یک ژوته+یک دانه از رو . یعنی سه دانه اولیه 5 دانه میشود.

رج 4 یا رج برگشت ساده بافی یعنی همه به زیر

رج 5: دو دانه از رو +یک ژوته+یک دانه از رو+یک ژوته+دو دانه از رو . یعنی سه دانه اولیه 7 دانه میشود.

رج 6: ساده بافی

رج 7: سه دانه از رو +یک ژوته+یک دانه از رو+یک ژوته+سه دانه از رو . یعنی سه دانه اولیه 9 دانه میشود.

رج 8: ساده بافی

میتوانید به همین شکل دانه هایتان را زیاد کنید این امر بستگی به این دارد که بخواهید بلندی برگتان چقدر باشد .من تا 18 دانه ژته در دو سمت برگ بافته ام.

رج های کم کردن:

رج9: 2 دانه اول را با هم کور کنید,5 دانه از رو,2 دانه را با هم از کور کنید=7 دانه میماند.

رج10:ساده بافی

رج 11: 2 دانه را با هم کور کنید ,3دانه از زیر,2 دانه را با هم کور نمایید=5دانه میماند.

رج12: ساده بافی

رج 13: 2 دانه را با هم از زیر ببافید,3 دانه از زیر,2 دانه را با هم از زیر ببافید=5 دانه میماند.

رج 14 : ساده بافی

رج 15: 2 دانه را با هم کور کنید 1 دانه از زیر,2 دانه را با هم کور کنید=3 دانه میماند.

رج16 :ساده بافی

رج 17: 1 دانه را بلند کنید,سپس 2 دانه بعدی را با هم از زیر ببافید و دانه بلند شده را روی آن بکشید.نخ را قطع کنید و از داخل آخرین دانه بیرون بکشید.

نکته

برای برگ بزرگتر میتوانید رج های اضافه کردن را بیشتر کنید یعنی بیشتر دانه اضافه کنید. یا از نخ ضخیمتر استفاده نمایید.

طبقه بندی: آموزش بافتنی،


.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.